Robotické pracoviská

null

Manipulácia s košom

null

Manipulácia s papierom

null

Manipulácia so štítmi

null

Montáž brzdového strmeňa

null

Paletizácia krabíc s fľašami

Top